TECHNICS SU-G700

"Japansk fulltreffer" "Fantastisk fokusert og åpen klang fra en meget anvendelig forsterker" L&B

» Mer om produktet

Informasjon fra produsenten:

Lydteknologi i referanseklassen med høy kvalitet

JENO-motoren arver lydteknologikonseptet fra referanseklassen, og overfører og behandler lydsignaler fullstendig digitalt og med minimalt jitter fra inngangstrinnet til utgangstrinnet. Adaptiv fasekalibrering av høyttalerbelastning (LAPC) sikrer ideelle forsterknings- og faseegenskaper for alle typer høyttalere. Den nylig utviklede vekslingsstrømforsyningen med lav forvrengning gir nøyaktig strømforsyning ved å dempe vekslende frekvenssvingninger som skyldes varierende belastning.

JENO-motor (eliminering av jitter og optimalisering av støyproduksjon)

For å kunne overføre den store mengden lyddata som sendes til høyttalerne, riktig uten tap, bruker strømforsterkningsdelen i SU-G700 JENO-motoren, basert på designkonseptet til referansesystemer. For å løse problemet med forringet lydkvalitet på grunn av jitter, som skaper problemer for konvensjonelle digitale forsterkere, har SU-G700 en original jitterreduksjonskrets som eliminerer jitter over hele det hørbare frekvensområdet. I tillegg brukes en unik PWM-konverteringskrets (Pulse Width Modulation) med høy presisjon til PWM-konvertering, som er viktig for lydkvaliteten. Ved å optimere elementer som hastighet, grad og kvantiseringstall for lydforming via vår unike ekspertise, blir til og med data i det brede, dynamiske området som finnes i lydkilder med høy oppløsning, konvertert til PWM-signaler uten tap. Disse teknologiene reproduserer lyd med naturlige og fine detaljer, slik at det er mulig å oppfatte delikate nyanser i musikken.

LAPC (Load Adaptive Phase Calibration)

En høyttalers impedans endres for hver frekvens, og det kreves en strømforsterker til å drive høyttalere uten å bli påvirket av høyttalerens egenskaper. Konvensjonelle digitale forsterkere er imidlertid koblet til høyttalere via et lavpassfilter i utgangstrinnet slik at de påvirkes enda mer av høyttalerens impedanskarakteristikker. Og selv om amplitudekarakteristikkene til konvensjonelle forsterkere som skyldes negativ tilbakekobling, ble forbedret, kunne ikke fasekarakteristikkene forbedres. Derfor utviklet vi en adaptiv algoritme for optimering av høyttalerimpedans som korrigerer den ideelle impulsresponsen gjennom digital signalbehandling ved å måle fasekarakteristikkene for frekvensamplituden med høyttalere tilkoblet enheten. Denne nye teknikken jevner ut frekvenskarakteristikkene for amplitude og fase, noe som tidligere ikke har vært mulig med forsterkere. Resultatet blir lyd med en rik romlig gjengivelse.

Rask og stille hybrid strømforsyning

Med en tradisjonell svingende strømforsyning endres den svingende frekvensen etter belastningsvariasjonen for å kunne kontrollere PÅ-tiden for å stabilisere utgående spenning. Denne svingningskomponenten i den vekslende frekvensen har en negativ innvirkning på lydkvaliteten. Den nylig utviklede strømforsyningen reduserer støykomponenten som er skadelig for lydkvaliteten, ved å fastsette den svingningsfrekvensen. I tillegg leveres det siste trinnet i den svingende strømforsyningen med en lineær regulator for å stabilisere utgående spenning. Den lineære regulatoren bruker tilpassede, høydefinisjons elektrolyttkondensatorer.

Og i tillegg reduserer resonansstrømforsyningen støynivået fra svingninger. Delene som brukes til absorbering av støy, som kondensatorer, ble nøye utvalgt. Alle mulige tiltak er iverksatt for å oppnå lav støy og reprodusere klar lyd.

Digital støyisoleringsarkitektur

Til PC-inngangene bruker forsterkeren strømrensere med ikke-magnetiske kullfilmresistorer som gir sterk beskyttelse mot magnetiske forstyrrelser, og høykvalitets Ruby Mica-kondensatorer med utmerkede egenskaper som lavt dielektrisk tap, høy spenningsmotstand og temperaturstabilitet. Lydgjengivelse med større renhet ble oppnådd ved å blokkere lyd fra utsiden.

Konfigurasjon med tre seksjoner

I integrerte forsterkere er det en rekke kretser, inkludert kretser som håndterer mikrosignaler fra innganger og de som håndterer sterk strøm, som utgangskretser og strømforsyningskretser. SU-G700 har en konstruksjon med tre seksjoner med partisjoner montert mellom kretsblokkene i henhold til signalnivået som håndteres. Dette eliminerer interferens mellom kretsblokker slik at en tydelig og klar lyd oppnås. På grunn av denne konstruksjonen demper kabinettets stivet i tillegg vibrasjonen fra elektriske deler, og dermed dempes forringelsen av lydkvaliteten.

Optimalt aktivert kretssystem

Det optimalt aktiverte kretssystemet sørger for at ulike digitale moduler kan stoppes, som de som brukes til display og analoge og digitale grensesnitt, for å minimere støyen som genereres ved avspilling av musikk.

Batteridrevet klokkegenerator

Den beste strømforsyningen for delikate kretser som klokkegeneratoren i nye forsterkere, er en som er fullstendig isolert fra all støy og svingninger i strømnettet. Technics har stor erfaring med isolering av strømforsyning ved bruk av batterier. Denne teknologien skaper forforsterkertrinn med ekstremt lite støy.

Høykvalitets analog krets

Analoge innsignaler konverteres med høy presisjon til et digitalt signal med avanserte A/D-omformeren på 192-kHz/24-biter [Burr-Brown PCM1804 (Texas Instruments)], slik at muligheten for lydgjengivelse med høy renhet i det heldigitale systemet kan maksimeres ved avspilling av analoge kilder. Avanserte vekselreleer brukes til signalveksling.

PHONO-inngang med lav støy

PHONO-inngangen oppnår lav støy ved å bruke en konfigurasjon med differensielle parallelltilkobling i et første trinn, Low-noise FET. I tillegg gir justering av forsterkning på fire nivåer valg av den beste forsterkningen i forhold til pickupsignalene. Dette muliggjør avspilling av analogt innspilte kvalitetslydkilder optimalt tilpasset brukerens miljø.

Klasse AA hodetelefonforsterker

SU-G700 bruker en klasse AA hodetelefonforsterker med separate forsterkerkretser til spenningsforsterkning og strømforsterkning av lydsignalet. Spenningen forsterkes av en høykvalitets operasjonsforsterker, strømmen forsterkes av en operasjonsforsterker med mulighet for høy strømforsyning, og PWM-utsignalet fra JENO-motoren konverteres til analogt signal med høy presisjon slik at hodetelefonene drives ideelt. Det gjør det mulig å reprodusere musikk med lav forvrengning og et bredt frekvensområde uansett hvordan belastningsimpedansen fra hodetelefonene er.

Konsept for klasse AA hodetelefonforsterker

Spenningsforsterking utføres uten noen strømbelastning slik at innsignalet forsterkes korrekt.

Den nødvendige strømmen leveres til belastningen i henhold til utgangsspenningen fra spenningsforsterkeren.

Aluminiumskabinett med høy stivhet

Det doble metallkabinettet har høy stivhet på grunn av et indre kabinett av stålplater og et ytre kabinettet av stålplater som reduserer vibrasjon og støy som forringer renheten av lyden.

For å understøtte tunge deler og komponenter og senke tyngdepunktet og gi bedre stabilitet, består det indre kabinettet av en 1,2 mm tykk plate. Bunnen av kabinettet er en 2 mm tykk stålplate. Det gir forbedret demping av vibrasjoner og et lavt tyngdepunkt. Frontpanelet er laget av en 7 mm tykk aluminiumsplate for å hindre effektene fra elektromagnetisk støy.

» Tekniske data

Accurate Digital Technology JENO-motor (eliminering av jitter og optimalisering av støyproduksjon)
LAPC (Load Adaptive Phase Calibration)
Rask og stille hybrid strømforsyning
Batteridrevet klokkegenerator
Avstivet kabinettkonstruksjon med doble metallplater
Støyfri signalteknologi Digital støyisoleringsarkitektur
Optimalt aktivert kretssystem
Technics Definitive Design Kabinett med høy stivhet
Konfigurasjon med tre seksjoner
Utgangseffekt 70 W + 70 W (1 kHz, THD 0,5 %, 8 Ω, 20 kHz LPF)
140 W + 140 W (1 kHz, THD 0,5 %, 4 Ω, 20 kHz LPF)
Inngangsfølsomhet / inngangsimpedans LINE 200 mV / 22 kΩ, PHONO (MM) 2,5 mV / 47 kΩ
Frekvensrespons LINE 5 Hz–80 kHz (-3 dB, 8 Ω),
PHONO (MM) 20 Hz–20 kHz (RIAA-AVVIK ±1 dB, 8 Ω),
DIGITAL 5 Hz–90 kHz (-3 dB, 8 Ω)
Belastningsimpedans 4 - 16 Ω
Analog inngang LINE x 2 (LINE1 IN, LINE2 IN / MAIN IN), PHONO (MM) x 1
Digital inngang Koaksial digital x 2, Optisk digital x 2, USB-B (PC)
Analog utgang PRE OUT x 1, LINE OUT x 1 (BARE ANALOGE KILDER)
Hodetelefonutgang Ja
USB-DAC (USB-B) USB-lydklasse 2.0, asynkron modus
Støttet kodek
DSD
Ja (2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz)
PCM
Ja (32, 44.1, 48, 88,2, 96 176,4, 192 352,8, 384 kHz / 16-, 24-, 32-biters)
Strømforsyning AC220-240 V, 50 Hz / 60 Hz
Strømforbruk 85 W
Mål (B x H x D) 430 x 148 x 428 mm
Vekt Ca. 12,3 kg
Tilbehør Fjernkontoll, Strømledning, brukerhåndbok

Del på: Del på Facebook Del på Twitter